Här är lite frågor som vi fått under årens lopp samt lite info om vad man ska tänka på innan beställning.

I produktblad och texter hos en del återförsäljare kan det stå att att modellen klarar att värma ”upp till” en visst antal kvadratmeter men det kan vara stor skillnad på effektbehov på likvärdig yta att värma om fastigheten ligger i Kiruna eller Malmö samt att isolering och ventilation påverkar effektbehovet.

En fastighet behöver ca 30–70 W för att hålla 20 grader vid -15 ute så rätt modell för fastigheten är viktig. För att få ett hum om hur kraftig modellen är så bör man kika på vilken effekt den levererar vid tex -15 ute då det är ganska ointressant om den ger mycket vid +7 men dåligt när det är kallt då det är större effektbehov.

Tidigare uppgavs bara verkningsgraden COP vid +7 ute vid en specifik effekt. Numera uppges verkningsgraden SCOP för värmedrift under en hel säsong och man får då även kika på att produktblad visar verkningsgraden för rätt zon beroende på vart man bor i landet. Nu kan det låta som en väldigt stor skillnad om SCOP är tex 4,7 eller 5,3 men räknar man på skillnaden så är det egentligen inte så stor skillnad. För kyldrift uppges verkningsgraden under säsong med SEER. Finns även energidekaler som visar effektivitet med tex A+, skillnad mellan A+ och A++ kan vara hårfin så ta inte detta som en stor skillnad på jämförda modeller.

Tänk på att det är effekten från luftvärmepumpen som värmer huset och inte SCOP!!!

I annonser och produktblad kan man se att modeller marknadsförs som extremt tysta och ”tystast på marknaden” men det är då vid väldigt lågt luftflöde, med lågt luftflöde så blir spridningen av värme/kyla mycket begränsad och man når bara mindre ytor och luftvärmepumpen får sämre verkningsgrad.

Jämför istället luftflödet vid högre luftflöde och dess ”ljud/oljud” på olika modeller. Generellt kan man säga att en stor till volymen räknat innerdel är tystare jämfört med en liten innerdel. Låt återförsäljaren tillsammans med er på plats ge förslag på modell vid olika placeringar.

En luftvärmepump använder man med fördel till luftkonditionering (AC, Air Condition) då dom är väldigt effektiva och det är billigt att använda kylfunktionen så glöm alla gamla skrönor om hur dyrt det är.

Hur mycket man sparar med en luftvärmepump beror tex på modellen, planlösning och hur hög fläkthastighet man står ut med att ha inställd. Lite enkelt räknat så sparar man minst 50 % av förbrukningen på ytan som man når med luftvärmepumpens luftflöde. Toaletter/badrum och andra rum med stängda dörrar når man inte så där behöver man komplettera med annan värmekälla.

Utedelar avfrostar för att få bort frost/snö/is som bildats på baksidan under värmeproduktion, vid avfrostning så rinner det vatten under utedelen, det vattnet vid tjäle och minusgrader fryser till is så det blir isbana runt utedelen och utedelen får därmed inte placeras där det är ett gångstråk eller liknande så man riskerar att halka varje gång man går förbi. Tid mellan avfrostning kan skilja sig från 30 minuter upp till ca 150 minuter och beror på tex luftfuktighet och hur hårt den måste jobba för att hålla inställd börtemperatur. Det kommer mellan 1 och 6 liter vatten under utedelen per dygn. En del ställer en balja eller pulka under utedelen för att därefter tömma vid behov och då gäller det att man dagligen ser kärlet så man inte missar att tömma vatten/is. Finns även uppsamlingstråg med slang och värmekabel typ ”Pancake” om man har ett avlopp i närheten som går ner till tjälfritt, kostar en del i inköp och att driva värmekablarna så försök hitta en placering där utedelen inte behöver kompletteras med detta.

Skötsel av innerdel är enkel, det finns bakom en frontlucka 2 st större filter som man drar ut och dammsuger med mjuk borste, om man ser att det är en hinna kvar på filtren så sköljer man dom i ljummet vatten och ett svagt diskmedel och sen sköljer av och torkar innan återmontering.

Finns lite olika hokus pokus filter vid dom större filtren beroende på modell, dessa sköts enligt manual och ska bytas vid lite olika intervaller beroende på typ av filter.