Installation

Max installationshöjd vid standardinstallation av innerdel är 300cm ovan golv, max höjd av utedel från marknivå är 100cm.
Vi behöver veta om det är annan installationshöjd vid beställning, eventuell ställning tillhandahålls
av slutkund.

Det ingår EJ att vi ansluter/parkopplar wifi modulen Melcloud , det följer med en anvisning samt
att man via Mitsubishis hemsida www.mitsubishielectric.se kan via ”styr din värmepump” få
en guideline på hur detta utförs.

Rekommenderat tillbehör är stålfjäderdämpare under utedel för att minska risken för stomljud.

Nedanstående ingår i en standardinstallation

 4m Isolerade köldbärarrör mellan inne och utedel
 4m Styrkabel mellan inne respektive utedel
 4m Dräneringslang från innerdel, används vid kyldrift sommartid
 1st Väggkonsoll inkl vibrationsdämpare av gummi
 4m Kanal för att dölja rör på tex fasaden
 1st Vägganslutning för att dölja hål vid genomföring
 1st Vinkel, beroende på hur kanalen ska monteras
 1st Elinstallation till befintligt vägguttag inom 2m från utedel med egen säkring.
 1st håltagning trä/tegel/leca (yttervägg) med max 40cm tjocklek
Tätning av genomföring
Drifttagning
Grovstädning
Genomgång med kunden av funktioner, under förutsättning att kunden är hemma vid installationen
 Avbokning samma dag som överenskommen installationsdag debiteras med 1500:-

Tillbehör

Priserna enligt nedan gäller enbart vid köp av någon av ovanstående modeller.

Uppsamlingstråg Pancake med värmekabel samt 2m isolerad kondensslang 3500:-
Utkastare för att kondensvatten ej ska samlas under utedelen 1500:-
Tak över utedel 1500:-
Stålfjäderdämpare för att minsk risken för stomljud                                                                                   500:-
Markstativ monterat på befintlig gjuten platta eller liknande fast alternativ att fästa markstativet på 1500:-
Markstativet är 60cm högt med ny förstärkning och tål en vikt av 160kg
50cm är en bra höjd så inte is från marken kan växa sig upp till värmepumpen
Rörlängder (utöver första 4m) pris per meter 500:-
Håltagning i betong på begäran

Comments are closed.