Max installationshöjd vid standardinstallation av innerdel är 300 cm ovan golv, max höjd av utedel från marknivå är 100 cm. Vi behöver veta om det är annan installationshöjd vid beställning, eventuell ställning tillhandahålls av slutkund.

Det ingår EJ att vi ansluter/parkopplar wifi modulen Melcloud , det följer med en anvisning samt att man via Mitsubishis hemsida www.melcloud.se kan se en guideline på hur man ska göra.

Rekommenderat tillbehör är stålfjäderdämpare under utedel för att minska risken för stomljud.

Nedanstående ingår i en standardinstallation

 4m Isolerade köldbärarrör mellan inne och utedel
 4m Styrkabel mellan inne respektive utedel
 4m Dräneringslang från innerdel, används vid kyldrift sommartid
 1st Väggkonsoll ink. vibrationsdämpare av gummi
 4m Kanal för att dölja rör på tex fasaden
 1st Vägganslutning för att dölja hål vid genomföring
 1st Vinkel, beroende på hur kanalen ska monteras
 1st Elinstallation till befintligt vägguttag inom 1,5 m från utedel med egen säkring.
 1st håltagning trä/tegel/leca (yttervägg) med max 40 cm tjocklek
Tätning av genomföring
Drifttagning
Grovstädning
Genomgång med kunden av funktioner, under förutsättning att kunden är hemma vid installationen
 Avbokning samma dag som överenskommen installationsdag debiteras med 1500 :-

Tillbehör

Priserna enligt nedan gäller enbart vid köp av luftvärmepump ink. installation.

Uppsamlingstråg Pancake med värmekabel samt 2m isolerad kondensslang 3500 :-
Utkastare för att kondensvatten ej ska samlas under utedelen 1500 :-
Tak över utedel 1500 :-
Stålfjäderdämpare för att minsk risken för stomljud 500 :-
Markstativ monterat på befintlig gjuten platta eller liknande fast alternativ att fästa markstativet på 1500 :-
Markstativet är 50 cm högt och tål en vikt av 150 kg 50 cm är en bra höjd så inte is från marken kan växa sig upp till värmepumpen
Rörlängder (utöver första 4 m) pris per meter 500 :-
Håltagning i betong – på begäran